Društvo i industrija prolaze kroz digitalnu transformaciju, a komunikacijske potrebe budućnosti traže moderna, ultrabrza rješenja. Možete li zamisliti prednosti koje donosi korištenje stabilnog i ultrabrzog interneta u svim krajevima Lijepe Naše, život u pametnim gradovima i naseljima, autonomna vozila i prometnu automatizaciju, Internet stvari, 5G mrežu?

Život u budućnosti…

pametni
gradovi / sela

autonomna
vozila i
prometna
automatizacija

Internet
stvari

5G mreža

Preduvjet je za to izgradnja širokopojasne mreže velikih brzina koja će omogućiti Republici Hrvatskoj da bude moderna država gigabitnog društva i veće konkurentnosti.

 

Od izgradnje širokopojasne infrastrukture najviše koristi imat će stanovnici ruralnih, udaljenih i rjeđe naseljenih područja jer će uvođenje širokopojasne mreže dovesti do povećanja tržišne konkurentnosti, bolje povezanosti građana s lokalnom i gradskom upravom što će rezultirati smanjenjem regionalne nejednakosti, ubrzanim razvojem ruralnih područja, poboljšanjem kvalitete života i jednakim mogućnostima za rad i napredak bez obzira gdje se nalazili.

 

Izgradnjom NGA širokopojasne mreže u svakom gradu i selu, Hrvatska će biti pripremljena za potrebe budućnosti koje uključuju brzi i ultrabrzi pristup internetu, veću cjenovnu konkurentnost na tržištu elektroničkih komunikacija, gigabitnu povezanost, efikasniju zaštitu potrošača i poduzeća u svim sektorima gospodarstva te izgradnju 5G mreže.

ŠTO JE ŠIROKOPOJASNA MREŽA VELIKIH BRZINA?

To je infrastruktura sljedeće generacije (eng. NGA) koja korisnicima omogućava dostupnost brzog i ultrabrzog interneta, mreža koja bez ograničenja (po ukupnoj količini i/ili vrsti prometa) omogućava krajnjem korisniku korištenje svih digitalnih usluga koje se mogu prenositi na daljinu i ona je osnovni preduvjet za uvođenje i optimalno iskorištavanje 5G mreže.

 

NEKE SU OD MOGUĆIH PRIMJENA 5G TEHNOLOGIJE:

autonomna vozila, virtualna stvarnost, pametne tvornice, pametni gradovi/sela, telemedicina (pregledi i dijagnostika u vlastitom domu), edukacija na daljinu, lakša dostupnost javnih službi građanima i druge napredne usluge.

hakom-usklicnik

PREDNOSTI KOJE DONOSI ŠIROKOPOJASNA MREŽA VELIKIH BRZINA PODUZETNICIMA:

 • jednake poslovne mogućnosti/prilike za sve poduzetnike u svim krajevima RH
 • poticanje novih ideja i dugoročnog istraživanja
 • smanjenje potrošnje energije, uštedu vremena
 • brže procedure, manje papirologije
 • učinkovitu upravu
 • učinkovitije poslovne procese i tehnologije
 • uvođenje elektroničkih identifikacija (elektronički potpis, elektronički pečat, usluge elektroničke isporuke i ovjeravanje)
 • razvoj novih zanimanja.
hakom-usklicnik

PREDNOSTI FIZIČKIM OSOBAMA:

 • život u manje stresnim sredinama s jednakim mogućnostima koje pruža grad
 • povećanje kvalitete života, povezivanje obitelji i više slobodnog vremena
 • šire mogućnosti pri odabiru pružatelja elektroničkih komunikacijskih usluga i drugih usluga
 • digitalizacijom poslovnih procesa u ruralnim područjima omogućava se rad iz udaljenog mjesta odnosno rad na daljinu
 • lakša dostupnost javnim servisima (e-škole, e-zdravstvo, e-uprava…)
 • unapređenje zdravstvenog sustava i pomoć starijim građanima
hakom-usklicnik

PREDNOSTI KOJE ŠIROKOPOJASNA MREŽA VELIKIH BRZINA DONOSI RH:

 • rast BDP-a
 • smanjenje odljeva stanovništva
 • otvaranje novih radnih mjesta i razvoj poduzetništva
 • smanjenje nezaposlenosti
 • povećanje konkurentnosti
 • razvoj novih grana gospodarstva
 • razvoj e-usluga i povećanje efikasnosti javne uprave
 • poboljšanje obrazovnih mogućnosti
 • smanjenje regionalne nejednakosti
 • stvaranje preduvjeta za uvođenje 5G mreže
hakom-usklicnik-tamno-plavi

Svim zainteresiranim jedinicama lokalne i regionalne samouprave Republike Hrvatske na raspolaganju su 123,1 milijuna EUR-a bespovratnih sredstava Europskog fonda za regionalni razvoj u razdoblju 2016.-2020. godine. Sredstva su namijenjena za izgradnju pristupne širokopojasne mreže velikih brzina u područjima bez dostatnog komercijalnog interesa za ulaganja, a dodjeljivat će se na osnovi Okvirnog nacionalnog programa za razvoj infrastrukture širokopojasnog pristupa u područjima u kojima ne postoji dostatan komercijalni interes za ulaganja. U implementaciji Okvirnog programa očekuje se i značajan doprinos zainteresiranih operatora kroz privatna ulaganja.

 

Nositelj je Okvirnog programa Hrvatska regulatorna agencija za mrežne djelatnosti (HAKOM) koja koordinira provedbu programa na nacionalnoj razini, a pojedinačne projekte pokreću i njima upravljaju tijela javne vlasti na lokalnim i/ili područnim razinama.

 

Okvirni program usmjeren je na daljnji razvoj informacijskog društva, na osiguranje djelotvornog tržišnog natjecanja i na osiguranje dostupnosti širokopojasnog pristupa internetu velikih brzina pod jednakim uvjetima na  ijelom području Republike Hrvatske.

 

HAKOM aktivno podupire sve privatne i javne inicijative razvoja elektroničke komunikacijske infrastrukture usmjerene na ostvarenje naprednog gigabitnog društva.

UBRZAJMO HRVATSKU I POVEŽIMO SVE NAŠE GRAĐANE!

Više informacija na: nop.hakom.hr

hakom-logo-sa-pozadinom

HRVATSKA REGULATORNA AGENCIJA ZA MREŽNE DJELATNOSTI

Vlasnici naslovne slike: TZ Motovun.